Chấp nhận bản thân tiêu cực là một trải nghiệm tích cực

◯Trang web chính thức:https://taigu-gensho.com/

◯TaiguGensho mail magazine (free):https://taigu-gensho.com/mailmagazine/
◯Trao đổi – tư vấn:https://taigu-gensho.com/consultation/
◯Đăng kí thành viên hỗ trợ dịch thuật:https://docs.google.com/forms/d/e/1FA…
“Taigu Kensho Q&A ” là chương trình mà sư thầy Taigu Gensho trả lời những câu hỏi, vấn đề nhận được từ những người ở cả trong và ngoài nước theo quan điểm Phật giáo. __________________________________________________________________________ Visit our website: https://taigu-gensho.com/home/osho-ta…
Please give us your feedback to improve our video and English subtitle. (https://forms.office.com/Pages/Respon…
) 大愚和尚心の翻訳メンバー募集 Join us, be a part of Osho Taigu Heart Translation Club ! If you are interested in working with us to make people’s life less painful and more hopeful, Please fill the form below. We look forward to hearing from you. https://docs.google.com/forms/d/e/1FA…

Enjoy!

You may also like

希望传承给孩子的“心灵培养”的方法(2)
10:47
佛教里有“慈悲喜舍”四种修行。本节接续上节,讲解了“喜”和“舍”。 孩子不经过心灵培养,是无法理解到此层次。 [...]
希望传承给孩子的“心灵培养”的方法
10:55
佛教里有“慈悲喜舍”四种修行。本节讲解了“慈”和“悲”。 孩子不经过心灵培养,是无法理解到此层次。 所以,先从对孩子的心灵培养开始。 [...]
1237

Page 1 of 7

Scroll to Top